INGURUMENA: LIFE PROGRAMA

Zer da?

MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA LIFE

Europar Batasunak (EB) ingurumenari eta klima-ekintzari bakarrik lotuta duen finantzaketa-tresna da.

Helburuak

MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA LIFE

  • EB gizarte justu eta oparo bihurtzea, ekonomia modernoa, baliabideen arloan efizientea eta lehiakorra izanik.
  • 2050. urtera berotegi-efektuko gasen isuri garbirik gabe iristea.
  • EBren kapital naturala kontserbatzea eta hobetzea, eta, beraz, herritarren osasuna eta ongizatea babestea, ingurumenarekin eta klimarekin lotutako arrisku eta inpaktu negatiboen aurrean.

Funtsezko ideiak

MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA LIFE

Aurrekontua

MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA LIFE

5.432 milioi € 2021-2027ko aldirako; portzentajerik handiena (kopuru osoaren % 64) ingurumenaren arlora bideratuko da.

Proiektuak

MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA LIFE

Urban klima

 

LIFE IP URBAN KLIMA 2050 
https://www.urbanklima2050.eu/es/